LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van de WFA Nederland kost € 40,00 per kalenderjaar. Voordeurdelers (2 personen) betalen € 67,50.

Het lidmaatschap houdt in:
  toegang tot alle bijeenkomsten
  toezending van de Nieuwsbrief
  tweemaal per jaar de WFA uitgave 'De Groote Oorlog'
  deelname tegen (extra) kostprijs aan de excursies
  toegang tot (en mogelijkheid van het lenen van items uit) de Mediatheek

Interesse? Meld je dan hier aan.

Voorwaarden lidmaatschap:
  Om lid te kunnen worden moet je 18 jaar of ouder zijn.
  Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december, maar je kunt op elk moment lid worden.

Raadpleeg hier de
  Statuten
  Huishoudelijk Reglement
  Privacyverklaring

Bankrekening: NL24 INGB 0005 5663 21

Voor meer informatie: neem contact op met de secretaris van de WFA.

Opzeggen van het lidmaatschap kan door het versturen van een digitaal (of schriftelijk) bericht naar de secretaris voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar.